Beograd je doma?in delegaciji Belgijske ekonomske misije koju ?ine predstavnici 26 preduze?a koji su iskazali interes za saradnju sa srpskim firmama.

Osnovna prednost Srbije je geostrateška pozicija koja ima mnogo sekundarnih efekata, ali sa druge strane ona je i u sektoru slobodne trgovine, rekla je sekretar Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije Olivera Kiro.Weiterlesen...