Ekonomska politika za 2010. predvi?a rast BDP od 1,5 odsto, dok privrednici poru?uju da ?e od presudne važnosti biti predvidiv kurs i povoljni krediti.

Predvi?anja su da ?e idu?e godine inflacija biti oko šest odsto.Ekonomska ?injenica je da ?emo idu?e godine imati manji bruto doma?i proizvod nego što je to bilo ve? daleke 1986. godine. Ipak, politi?ari tvrde da ?emo u 2010 godini imati razloga za optimizam.Weiterlesen...