Budu?e ekonomske diplomate, koje ?e od 1. aprila biti raspore?ene u najve?e svetske metropole, ovih dana privode kraju ubrzani ekonomsko - diplomatski kurs.

Srbija ?e tako za oko tri nedelje imati spremne ekonomske predstavnike u 28 zemalja, me?u kojima su i one privredno najrazvijenije - Amerika, Nema?ka i Francuska.Weiterlesen...