Vlada Mirka Cvetkovi?a imala je ambiciozan plan za privredu i ekonomiju Srbije, ali za dve godine mandata pokazalo se - neostvariv.

Pojedini ekonomisti krivca najviše vide u svetskoj ekonomskoj krizi, ali veruju da je i sama Vlada mogla više da uradi.Weiterlesen...