Ekspropriacija zemljišta za Koridor 10 trebalo bi da bude završena do kraja godine, najvljuje direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

On je dodao da je za to javno preduze?e izdvojilo tri milijarde dinara i da ?e ostati vrlo malo da se uradi slede?e godine, i da ?e u dogovoru sa Vladom Srbije uzeti kredit za eksproprijaciju u istom iznosu.Weiterlesen...