Keruši Mili, kojoj je nepoznata osoba odsekla sve ?etiri šape, ne?e biti ugra?ene proteze, ali ?e dobiti eksterna pomagala, odlu?ila je Stru?na komisija.

Opšte stanje keruše je zadovoljavaju?e, primenjene kardiološke, antibiotske i potporne terapije dale su rezultate i više ne postoje infekcije povreda, respiratornog, digestivnog i urogenitalnog trakta.Weiterlesen...