"Beogradske elektrane" po?ele su sa isklju?ivanjem velikih dužnika sa sistema daljinskog grejanja i to najpre onih sa dugom ve?im od milion dinara.

Kako je saopšteno iz tog javnog preduze?a, "Beogradske elektrane" isklju?i?e potroša?e koji grejanje nisu pla?ali godinama unazad, me?u kojima su i oni koji grejanje nisu pla?ali više od decenije. Prema podacima "Infostana" dugove za grejanje ima 50 880 Beogra?ana, od ?ega je oko 6 000 višegodišnjih dužnika.Weiterlesen...