Iz IPA fondova EU obezbe?eno je oko 20 miliona evra za projekte koji se ti?u Dunava i o?uvanja te reke, kaže potpredsednik Vlade Božidar ?eli?.

?eli? je na skupu koji su uprili?ili Udruženje Nautus i Privredna komora Srbije rekao da Dunav može biti klju?an za razvoj zemlje, a Dunavska evropska strategija može pomo?i Srbiji da pripremi projekte u tri oblasti.Weiterlesen...