Potpredsednik Vlade Božidar ?eli? izjavio je da je izrada Dunavske strategije odli?an povod da se u našoj zemlji uredi sve što je neophodno.

Dunavska strategija uklju?uje usvajanje novog zakona koji ?e "postaviti na zdrave noge upravljanje lukama" jer je, prema evropskim standardima, samo priobalje javno dobro koje može da se izdaje u koncesiju, a operatori lukama su privatna lica, rekao je on u novosadskom "Dnevniku".Weiterlesen...