Potpredsednik Vlade zadužen za evropske integracije, Božidar ?eli? u?estvova?e u Nema?koj u radu konferencije "Evropa forum" i "Foruma ekonomije znanja".

?eli? ?e govoriti o tome šta Evropska Unija može i treba da ponudi zemljama kandidatima za ?lanstvo, a tokom boravka ima?e i niz bilateralnih sastanaka s nema?kim kolegama. Na konferenciji "Evropa forum" govori?e najviši zvani?nici Nema?ke i Evropske unije, saopštio je kabinet ?eli?a, koji je i ministar za nauku i tehnološki razvoj.Weiterlesen...