Na Dunavu je deset puta manji vodeni saobra?aj i promet tovara nego na Rajni, ali je tri puta zaga?eniji od Rajne, izjavio je potpredsednik Vlade Božidar ?eli?.

?eli? je, na konferenciji o Dunavskoj strategiji, objasnio da je Dunav, ili koridor sedam, jedini od 10 evropskih koridora, koji nije drum ili železnica i da je Evropska unija (EU) definisala tri prioriteta za njegov budu?i razvoj.Weiterlesen...