Potpredsednik vlade Božidar ?eli? rekao je da ?e Srbija u?initi sve što je u njenoj mo?i da što pre postane punopravna ?lanica Evropske unije.

?eli? dodaje da od njega ne treba o?ekivati "da licitira sa datumima". ?eli? je na konferenciji "Iza zida", posve?enoj evrointegracijama zemalja zapadnog Balkana, izjavio da je pre nekoliko nedelja obeležena godišnjica pada Berlinskog zida, ali da se može re?i da je 30. novembra pao još jedan zid.Weiterlesen...