U toku su konsultacije o na?inu sre?ivanja budžeta koji ?e biti predloženi MMF u pregovorima o promeni uslova kreditnog aranžmana, kaže Božidar ?eli?.

"Srbija ima tri na?ina da dovede u red javne finansije. Prvi i najpoželjniji je da se javna potrošnja dodatno smanji, sa ciljem da se teku?i rashodi pokrivaju nižim teku?im prihodima i da se sav deficit budžeta iskoristi za investicije u infrastrukturu", rekao je potpredsednik Vlade Srbije u intervju za Ekonomist magazin.Weiterlesen...