Kompanija "Eltim", najve?i trgovac tehni?kom robom, zatvorila je radnje zbog dugova, piše Politika.

"Eltim" je uzimao kratkoro?ne kredite, koje sada ne može da vrati i traži reprogramiranje duga od oko 1,7 milijardi dinara. Zbog blokiranog ra?una i duga, kompanija je prethodnih dana ispraznila svoje radnje.Weiterlesen...