Zamenik predsednika Saveta RRA Goran Karadži? kaže da ne?e zabraniti da se u kablovskom sistemu emituju programi koji imaju kupljena autorska prava za Srbiju

Karadži? je rekao da Zakon o radiodifuziji obavezuje RRA da štiti autorska prava i donese pravilnik koji ?e uzimati u obzir da li neka televizija koja emituje program posredstvom kablovskih distributera u Srbiji ima regulisana autorska prava.Weiterlesen...