U Novom Sadu proglašena je epidemija virusnog meningitisa proglašena je a 31 dete je hospitalizovano, piše "Dnevnik".

"Hopistalizovana deca imaju lakšu ili srednje tešku klini?ku sliku, pod stalnom su lekarskom kontrolom, primaju infuziju i simptomatsku terapiju", kazao je na?elnik Klinike za infektivne bolesti Jovan Vukadinov.Weiterlesen...