Dok postoji opasanost po zdravlje stanovništva epidemija novog gripa ne?e biti odjavljena, rekla je ?lan Radne grupe za pra?enje pandemije Goranka Lon?arevi?.

Lon?arevi? je rekla da su epidemiju novog gripa do sada odjavila dva okruga, Severnoba?ki i Sremski, a neizvesno je prognozirati kada bi epidemija mogla da bude o?avljena i na nivou cele zemlje.Weiterlesen...