Elektroprivreda Srbije podnela je zahtev za poskupljenje struje za 10 odsto od 1. januara 2010. godine.

Direktor EPS-a za odnose sa javnoš?u Mom?ilo Cebalovi? kazao je agenciji Beta da je to uskla?ivanje cene struje sa inflacijom i kretanjem kursa dinara, jer je kod poslednjeg poskupljenja, u avgustu 2008. prose?na cena kilovat sata bila 5,9 evro centi, a sada je oko 4,5 evro centi.Weiterlesen...