Vlada ?eške odobrila je spisak halucinogenih biljaka i gljiva koje ?e gra?ani mo?i slobodno da uzgajaju, a da im pritom ne preti krivi?no gonjenje.

?esi ?e smeti da uzgajaju pet komada biljaka, kao što su konoplja, koka ili kaktus koji sadrži meskalin, dok ?e mo?i da imaju ?ak 40 halucinogenih gljiva. Prema novom pravilniku, ?esi ?e slobodno mo?i da poseduju do 15 grama marihuane ili 1,5 grama heroina.Weiterlesen...