Više desetina ultradesni?arskih ekstremista napalo je danas u ?eškom gradu Homutovu grupu Roma koji su mirno protestovali zbog sve izraženijeg rasizma u ?eškoj.

Policija je intervenisala i spre?ila da do?e do ve?ih sukoba neonacista i Roma. Prethodno su ultradesni?ari, uzvikuju?i nacisti?ke parole, ga?ali okupljene Rome. Više hiljada demonstranata okupilo se danas u 14 ?eških gradova kako bi protestovali zbog sve raširenije pojave rasizma usmerenog protiv pripadnika Roma u ?eškoj.Weiterlesen...