Zvani?nici EU uvereni su da ?e predsednik ?eške Vaclav Klaus potpisati Lisabonski ugovor po?etkom naredne sedmice, piše "Danas".

Kao argument za takav stav navodi se intervju u kojem je Klaus rekao da zbog „brzine“ kojom se odvijaju doga?aji više nije mogu?e zaustaviti Ugovor, „niti se vratiti unazad“, uprkos željama pojedinaca. O?ekuje se da ?e Ustavni savet ?eške 27. oktobra odbaciti prigovore ?eških senatora, tako da ?e šef države biti lišen mogu?nosti da dalje odlaže potpisivanje Ugovora.Weiterlesen...