U Upravi za javne nabavke kažu da ih samo petina budžetskih korisnika uredno izveštava o kupovinama koje obavljaju državnim novcem.

Posle zaklju?ka državnog revizora da je u javnim nabavkama tokom 2008. godine oko dve milijarde dinara završilo u sivoj zoni, direktor Uprave Predrag Jovanovi? navodi da su Vladu i prethodnih godina upozoravali da budžetski korisnici suviše ?esto izbegavaju raspisivanje tendera pravdaju?i se hitnoš?u nabavke.Weiterlesen...