Lideri Evropske unije pozvali su Iran da prihvati sporazum o pripremljen u Ujedinjenim nacijama o nuklearnom gorivu iz Irana.

Lideri EU naveli su da ?e napredak po tom pitanju otvoriti puteve za saradnju sa EU. Sporazum, ?ije je osnove osmislila Me?unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), predvi?a da Iran nuklearno gorivo šalje na obradu u inostranstvo kako bi bila otklonjena zabrinutost zapadnih zemalja da Teheran pokušava da se domogne nuklearnog oružja.Weiterlesen...