Jaz u bogatstvu je veliki me?u gra?anima Evropske unije: raspon je jedan prema sedam izme?u gra?anina Luksemburga i Bugarske.

Uzevši da je evropski prosek 100, Luksemburg koji živi od bankarstva, prvi je na spisku sa nivoom od 268 odsto 2009. godine. Irska je druga sa 131 odsto, ispred Holandije, Austrije i Švedske.Weiterlesen...