EU je ocenila da je korupcija na Kosovu i Metohiji na visokom nivou i da je zbog toga ugled Prištine trenutno na niskom nivou u odnosima sa Briselom.

Iako je kosovski premijer, Hašim Ta?i zamenio šest ministara, Evropska unija nije zadovoljna reformama niti trenutnom situacijom na Kosovu, naro?ito kada je re? o veoma visokom stepenu korupcije, piše na Internet stranici "Nova Evropa" iz Brisela.Weiterlesen...