Evropska unija je odlu?ila da trgovce drogom udari po džepu i da prese?e puteve za šverc kokaina i heroina, objavila je predsedavaju?a EU, Španija.

Plenidba novca koji poti?e od kriminala je jedna od tri aktivnosti koje predvi?a evropski sporazum za suzbijanje me?unarodnog šverca droge. Taj tekst je sastavio Ortefe, a njegove kolege su ga prihvatile.Weiterlesen...