EU je obe?ala da ?e obezbediti najmanje 60 miliona evra za podršku snagama bezbednosti u Somaliji i mirovnim snagama Afri?ke unije (AU) u tom regionu.

Evropska komisija najavila je finansijsku podršku snagama u Somaliji, dan uo?i me?unarodne konferencije u Briselu, posve?ene prikupljanju sredstava za ja?anje bezbednosti u toj zemlji, koja ne samo što se suo?ava sa oružanom pobunom, ve? i služi kao baza gusarima u Adenskom zalivu.Weiterlesen...