Šefovi diplomatija EU poru?uju da politi?ke vo?e u BiH imaju odgovornost za nagodbu oko reformi koje vode u Evropu, ina?e ?e i dalje zaostajati za regionom.

To je novinarima izjavio predsedavaju?i, švedski ministar inostranih poslova Karl Bilt. Izvori zasedanja su agenciji Beta preneli da su ministri EU pružili punu podršku "Butmirskom procesu i teku?im diplomatskim naporima za dogovor tri strane u BiH".Weiterlesen...