EU je postavila 21 uslov koji Hrvatska mora da ispuni, ako do kraja godine želi da zatvori poglavlje Pravosu?e i potpiše pristupni ugovor sa EU.

Uslov za zatvaranje poglavlja Pravosu?e i temeljna ljudska prava je javna uprava. Od Hrvatske se, naime, zahteva da depolitizuje državne službe i stvori zakonsku osnovu za stvaranje profesionalne državne službe.Weiterlesen...