U EU se kao veoma povoljni ocenjuju potezi Srbije za bolju saradnju i rešavanje svih pitanja sa susedima, ukazano je na sastanku Komiteta EU za zapadni Balkan.

Na sastanku održanom u Briselu re?eno je i da bi mogu?u raspravu o kandidaturi Srbije za ?lanstvo u EU trebalo o?ekivati u junu. Tad bi najpre trebalo da se pridobije jednoglasna odluka šefova diplomatija EU o po?etku ratifikacije SSP-a, uz prethodno dobijeni izveštaj tužioca Haškog suda Serža Bramerca o saradnji Beograda s tim Sudom.Weiterlesen...