Evropska komisija pokrenula je prvu fazu u proceduri protiv šest zemalja, ukljucuju?i Francusku i Španiju, zbog velikog deficita.

Evropski komesar za ekonomske poslove Joakin Almunija opravdao je tu odluku ?injenicom da je deficit šest zemalja "premašio granicu od tri odsto BDP u 2008". Re? je o Francuskoj, Španiji, Gr?koj, Irskoj, Letoniji i Malti.Weiterlesen...