EU traži da Francuska i Španija smanje budžetski deficit ispod tri odsto do 2012. godine, a Velika Britanija i Irska bi to trebalo da u?ine do 2013. godine.

Smanjeni poreski prihodi i sve ve?a javna potrošnja napravila je "rupe" u državnim finansijama mnogih zemalja i bi?e potrebne godine da bi se taj problem rešio. Evropska unija upozava ?lanice da moraju da po?nu da smanjuju dug "?im po?ne oporavak privrede", a o?ekuje se da ?e on po?eti u 2010. godini, navodi se u saopštenju.Weiterlesen...