Lideri EU složili su se da pove?aju budžetsku disciplinu i transparantnost poslovanja banaka kako bi odbranili evo zonu, pre svega od krize u Španiji.

?vrš?a koordinacija ekonomskih politika ?e se odnositi na EU u celini, a ne isklju?ivo na zonu evra, za šta se zalagala Francuska.Weiterlesen...