Šef misije Euleks Piter Fejt izjavio je da Evropska unija namerava da poja?a svoje prisustvo na severu Kosova.

To uklju?uje Euleks sa operacijama na severu i komisiju koja ?e obezbediti usluge za gra?ane na severu da bi ih bolje obavestila o EU, da bi im omogu?ila pristup internetu. “Ima?emo i mehanizam za politi?ku koordinaciju, da se suo?imo sa eventualnim budu?im krizama i tenzijmama koje mogu izbiti, kako se to dogodilo u prošlosti”, rekao je Fejt.Weiterlesen...