Portparolka Euleksa Karin Limdal saopštila je u Kosovskoj Mitrovici da funkcionalne vladavine prava nema ukoliko ne bude vra?eno lokalno pravosu?e.

Mandat EULEX mora da radi sa lokalnim pravosu?em, a ne u njegovo ime, a da bi se to postiglo, administrativno osoblje iz lokalnog pravosu?a Albanci i Srbi, vra?eno je u Okružni sud u Mitrovici kako bi izvršilo popis nerešenih predmeta“, rekla je Limdalova.Weiterlesen...