Tužioci Eulex-a su zadovoljni istragom protiv ministra saobra?aja i telekomunikacija Kosova, Fatmira Ljimaja izjavila je portparolka Eulex-a, Karin Limbal.

„Mi smo govorili da je to komplikovana istraga koja zahteva vreme. Mogu re?i da to što smo videli poslednjih dana pokazuje da smo bili iskreni u izjavama i da je ovo po?etak sve ?eš?ih aktivnosti Eulex-a u borbi protiv korupcije", rekla je Limbalova.Weiterlesen...