Danas se obeležava Evropski dan uštede energije. Srbija se prvi put priklju?uje projektu "Pametno koristim energiju" kampanjom otvorenom i za u?eš?e gra?ana.

"Za potrebe ove kampanje snimili priloge u formi poruka na temu energetske efikasnosti i otvorili na Fejsbuku stranicu pod nazivom 'Ja štedim energiju' u znak podrške ovoj kampanji", rekao je direktor Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kova?i?.Weiterlesen...