Svaka tre?a trudno?a u svetu je neželjena i završava se namernim prekidom, a ?ak 70 hiljada žena godišnje umre od posledica abortusa.

Po broju maloletni?kih trudno?a Srbija se svrstava u sam svetski vrh. Zemlja sa najmanjim brojem neželjenih trudno?a, sa najmanjim brojem maloletni?kih trudno?a i najmanjim brojem abortusa u Evropi je Holandija.Weiterlesen...