Fabrika stakla iz Para?ina, ?iji je ve?inski vlasnik "Srbijagas", može postati lider u proizvodnji stakla u regionu, kaže generalni direktor, Dušan Bajatovi?.

Bajtovi? dodaje da ?e se ovo dogoditi ukoliko bude uspešan program restrukturisanja. Fabrika trenutno radi bez gubitaka, ali su za ozbiljniju proizvodnju potrebna velika ulaganja. Do kraja ovog meseca zna?e se ho?e li do?i do promene u vlasni?koj strukturi i da li ?e investiranje biti nastavljeno iz kreditnog zaduživanja ili sa strateškim partnerima.Weiterlesen...