Rudarsko-topioni?arsko preduze?e “Zaja?a” otvorilo je u Šapcu savremenu fabriku za reciklažu istrošenih akumulatora.

Preduze?e “Zaja?a”, koje posluje u okviru koncerna “Farmakom MB” u Šapcu, pustilo je u rad novu fabriku za separaciju olova i olovno-antimonskih legura. U ovoj fabrici, jedinstvenoj u Srbiji, projektovanoj u skladu sa standardima Evropske unije, mo?i ?e da reciklira preko 90 hiljada tona istrošenih akumulatora iz Srbije i regiona.Weiterlesen...