Poslanica EP Tanja Fajon ocenjuje da ?e gra?ani Srbije "možda ve? ove godine imati razloga za novo slavlje" kada je re? o evropskim integracijama.

"Moj ose?aj je da ?e Srbija nakon ove "lude no?i za beli Šengen“ uskoro imati nov razlog za slavlje. Slovenija je podržala podnošenje kandidature Srbije za ?lanstvo u EU, pa mislim da ?ete imati možda ve? ove godine razlog za novo slavlje", rekla je Tanja Fajon. Ona je rekla da je "uverena da ?e srpske vlasti znati kada je najbolje vreme da podnesu kandidaturu".Weiterlesen...