Me?unarodna civilna kancelarija ne želi oružani sukob na severu Kosova, ali ni nastavak "hladnog sukoba" koji traje godinama, izjavio je Piter Fejt.

"Ne možemo magi?nim štapom promeniti ono što se godinama dešava na severu Kosova. Jasno je da ne želimo oružani sukob, ali ni nastavak hladnog konflikta koji ve? godinama traje", rekao je me?unarodni civilni predstavnik Piter Fejt. On je rekao da ?e se me?unarodna zajednica konsultovati, ako treba, i sa Beogradom, ali ne o svim aspektima plana.Weiterlesen...