Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Piter Fejt pojavi?e se pred Odborom za spoljna pitanja Evropskog parlamenta.

On ?e se, po podne, obratiti ?lanovima parlamenta i govoriti o radu Euleksa i o situaciji na Kosovu. Evropski zvani?nici izjavili su za Betu, da je za Evropsku uniju nesporno da i ustav Kosova daje pravnu snagu Euleksu da sa MUP-om Srbije potpiše tehni?ki sporazum o nadzoru grani?ne linije Kosova i da se taj sporazum mora gledati i u regionalnoj dimenziji borbe protiv organizovanog kriminala.Weiterlesen...