Dalji napredak Srbije na putu ka EU ne?e biti na dnevnom redu pre slede?eg izveštaja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca u junu, izjavio je Maksim Ferhagen.

Holandski šef diplomatije je naveo da se stav Holandije nije promenio, ali da ima "malih" promena u Holandiji, jer je, u me?uvremenu, pala holandska vlada."Treba imati u vidu da u ovom trenutku Holandija ima privremenu vladu. Dakle, bilo koji zakon, uklju?uju?i i ratifikaciju SSP, parlament ne?e razmatrati sve dok se ne oformi nova vlada", rekao je on.Weiterlesen...