Udruženje ”Homer” prikazuje slepima filmove u kojima se glasovima do?arava sadržaj i dramatika filma, piše “Politika”.

U prostorijama ”Homera” ju?e je otvoren tre?i srpski festival filmova, na kojem ?e do 1. maja biti prikazani prilago?eni filmovi ”Petpara?ke pri?e”, ”Taksista”, ”Gra?anin Kejn” i oba dela Bertolu?ijevog ”Dvadesetog veka”.Weiterlesen...