Prenos odgovornosti na kosovsku policiju za ?uvanje kulturnih spomenika je odraz poboljšanja bezbednosnog stanja na Kosovu, kaže admiral Mark Ficdžerald.

"Ju?e smo imali transfer odgovornosti na Gazimestanu, što je jasan uspeh naroda Kosova i Kfora. Celokupno kulturno nasle?e je deo svih koji žive na Kosovu. Transfer ovlaš?enja za ?uvanje gazimestana i poboljšanje rada Kosovskih bezbednosnih snaga su uspešna pri?a o dešavanjima na Kosovu“, rekao je komandat južnog krila NATO-a.Weiterlesen...