Kompanija Fijat automobili najavila je da ?e prekiniti proizvodnju u Kragujevcu od 24. marta do 1. aprila, kako bi pripremila fabriku proizvodnju novih modela.

Kako se precizira, tih devet dana bi?e iskoriš?eno za premeštanje sektora završne linije montaže u deo gde je po?elo renoviranje fabrike automobila. Kompanija Fijat automobili Srbija, zajedni?ko preduze?e italijanskog Fijata i Vlade Srbije, u Kragujevcu proizvodi više verzija automobila "punto", a u planu je po?etak proizvodnje i dva nova modela automobila.Weiterlesen...