Vip je na Div?ibarama održao finalni krug selekcije studenata, u okviru projekta stipendiranja „Budi Vip student”. Za mesto me?u 20 nadmetalo se 40 finalista.

Ove godine me?u finalistima su bili najbrojniji studenti Fakulteta organizacionih nauka i Elektrotehni?kog fakuleta iz Beograda i Fakulteta tehni?kih nauka iz Novog Sada, sa smerova za telekomunikacije i informacione sisteme i tehnologije. Zbirna prose?na ocena finalista tokom studija je 9, što svedo?i o kvalitetu ovogodišnjih kandidata.Weiterlesen...