Predsednik Haškog suda Patrik Robinson delimi?no je usvojio zahtev Radovana Karadži?a za finansiranje njegove odbrane.

Robinson je naložio Sekretarijatu tog suda da do po?etka su?enja pla?a osam ?lanova njegovog tima do po?etka su?enja, a pet po po?etku su?enja, koje je predvi?eno za 1. mart. ?lanovi Karadži?evog tima za pripremu odbrane bi?e pla?ani za 1.200 sati mese?nog rada do po?etka su?enja i 750 tokom su?enja, navedeno je u Robinsonovoj odluci.Weiterlesen...