Milka Forcan u sukobu je interesa i ne može da bude predsednica Saveta za brendiranje Srbije, zaklju?io nadlženi odbor.

Republi?ki odbor za rešavanje o sukobu interesa zaklju?io je da potpredsednica Delta holdinga ne može da obavlja funkciju predsednice Saveta za brendiranje Srbije jer su te dve funkcije u sukobu interesa. U obrazloženju odluke navodi se da je položaj potpredsednika u jednoj privatnoj kompaniji isklju?uje istovremeno obavljenje funkcije predsednika ili ?lana Saveta Vlade Srbije.


Weiterlesen...